Čo potrebujete vedieť pred kúpou PLYNOVIEK a FLOBERTIEK

Čo potrebujete vedieť pred kúpou PLYNOVIEK a FLOBERTIEK

16.06.2023 | Novinky

Dňa 2.12.2021 bola v parlamente schválená novela Zákona č. 190/2003 Z. z. (o strelných zbraniach a strelive) a stala sa účinnou od 1.2.2022. Táto novela predstavuje implementáciu smernice EÚ a má dopad najmä na držiteľov, respektíve budúcich záujemcov a držiteľov voľnopredajných zbraní kategórie D. Týka sa to teda expanzných zbraní (tzv. plynovky) a flobertiek s energiou strely do 7.5 J.

 

POSTUP PRI KÚPE A EVIDOVANÍ EXPANZNÝCH ZBRANÍ 

Pri kúpe týchto zbraní je v prvom rade dôležité pripomenúť, že musíte mať dovŕšený vek 18 rokov, plnú spôsobilosť na právne úkony a úplnú bezúhonnosť. Ďalej musíte mať miesto pobytu na území Slovenskej republiky a písomne požiadať o vydanie povolenia na nadobudnutie zbrane kat. D (žiadosť nájdete na konci článku).

Do tejto žiadosti uvádzate vaše osobné údaje (§ 9 ods. 2 zákona), číslo dokladu totožnosti (ak ste cudzinec, uvádzate číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad). Ďalej do žiadosti uvádzate druh zbrane a odôvodňujete žiadosť o vydaní povolenia, preto vám odporúčame, pred tým ako vypíšte žiadosť, aby ste navštívili našu predajňu alebo nás kontaktovali telefonicky, aby sme vám poradili, ktorá zbraň bude najvhodnejšia na vaše účely.

Túto žiadosť je následne potrebné odovzdať miestnemu príslušnému policajnému oddeleniu ( v okrese vášho bydliska) na úseku zbraní a streliva. Tam sa ďalej vypláca 6€ kolok, vďaka ktorému získavate tzv. povolenie na nákup zbrane kategórie D. S týmto povolením prichádzate do našej kamennej predajne a môžete si u nás zakúpiť zbraň, ktorú ste si vybrali a uviedli do žiadosti.

Napokon je potrebné vrátiť sa do 7 dní na policajný útvar, ktorý vám vydal nákupné povolenie a predložiť zakúpenú zbraň na zaevidovanie. Za preukaz zbrane je opäť potrebné zaplatiť kolok 6€.

Ak budete mať do budúcna záujem o viac takýchto zbraní, tento proces je potrebné absolvovať pri kúpe každej zbrane. Kupovať tieto zbrane na diaľku, teda online, je zakázané.

 

ZBRANE, KTORÉ PODLIEHAJÚ OHLASOVANIU SÚ

Zbrane kategórie D, teda zbrane, ktoré sú originálne (novo vyrobené) expanzné zbrane, ľudovo povedané- plynovky, originálne (novo vyrobené) flobertky s energiou strely do 7.5 J, niektoré znehodnotené zbrane a zbrane skonštruované na princípe perkusného, kresadlového, tlejakového a kolieskového princípu, okrem opakovacích, palných zbraní skonštruovaných na princípe perkusného, zámkového systému (zbraň kat. C – potrebný zbrojný preukaz).

Tento proces je nutný v prípade, ak nie ste držiteľom zbrojného preukazu. Ak zbrojným preukazom disponujete, nie je potrebné vybavovanie žiadosti na povolenie na nákup na polícií, avšak evidovanie zbrane po kúpe, áno.

 

Zdroje: Evidencia zbraní kategóried D / Správne poplatky na úseku strelných zbraní a streliva

Na stiahnutie
Quatro