Starostlivosť o zbrane

Starostlivosť o zbrane

01.03.2021 | Airsoft

Airsoftové zbrane

Manuálne repliky ASG

Zbrane je potrebné pravidelne čistiť a mazať. Pred čistením vždy vyberte zásobník a skontrolujte nábojovú komoru! Pozornosť venovať hlavne piestu, hlavni, hopovej komore a zásobníkom. Na mazanie a čistenie používať silikónový alebo jemný minerálny olej. Nikdy nepoužívajte Konkor, WD40 alebo prípravky na čistenie ostrých zbraní! Vždy používať len nové BB, nikdy nie BB ktoré už bolo vystrelené. Pri použití použitých BB je vysoké riziko zničenia hlavne, upchatia vnútorného mechanizmu a znefunkčnenia zásobníka a nabíjacieho ústrojenstva.

Elektrické repliky AEG a AEP

Zbrane je potrebné pravidelne čistiť a mazať. Pred čistením vždy vyberte zásobník, skontrolujte nábojovú komoru a odpojte batériu! Hlavne vyčistite hlaveň, hop-up komoru a zásobníky. Pre čistenie a mazanie používajte silikónový olej alebo jemný minerálny olej. Nikdy nepoužívajte prostriedky ako napr. Konkor, WD40 alebo prípravky na čistenie ostrých zbraní! Údržbu mechaboxu prenechajte servisu. Pozor! neodborné zásahy do zbrane v záručnej dobe sú dôvodom na zánik záruky. Mimoriadnu pozornosť treba venovať baterke, poistke a konektorom v zbrani. Pre nabíjanie používajte len nabíjačky určené pre daný typ batérie, s ohľadom na jej voltáž a druh (NiMH, NiCd, LiPo, LioN alebo LiFe). Baterie neprebíjajte, prebíjanie vedie k znižovaniu kapacity u niektorých druhov batérii môže viesť k explózii a následnému požiaru. Batérie zapájajte vždy v správnej polarite a do správneho konektora.

Plynové repliky GBB, GNB a GBBR

Zbrane je potrebné pravidelne čistiť a mazať. Hlavne hlaveň, hopovu komoru, zásobníky, u GBB a GBBR zbraní aj klzné plochy záveru, trysky a tesnenia. Pred čistením vždy vyberte zásobník, vypusťte z neho plyn a skontrolujte nábojovú komoru! Pre čistenie a mazanie používajte silikónový olej alebo jemný minerálny olej. Nikdy nepoužívajte Konkor, WD40 alebo prípravky na čistenie ostrých zbraní!

Repliky CO2

Zbrane je potrebné pravidelne čistiť a mazať. Pozornosť venujte hlavne hlavni, zásobníkom a narážaciemu ventilu pre CO2 bombičku. Pred čistením vždy skontrolujte nábojovú komoru a odpojte CO2 bombičku! Pre čistenie a mazanie používajte silikónový olej alebo jemný minerálny olej. Nikdy nepoužívajte Konkor, WD40 alebo prípravky na čistenie ostrých zbraní! CO2 bombičku nikdy nenechávajte v zbrani dlhšiu dobu, dochádza k úniku CO2 a oslabeniu tesniacich elementov. Nedodržanie tejto podmienky môže byť dôvodom k neuznaniu reklamácie.

Akusticko - expanzné zbrane

Plynové pištole

Plynové pištole je potrebné pravidelne mazať a čistiť. Mazať a čistiť zbraň ktorú nosíte na osobnú ochranu je potrebné v pravidelných intervaloch, nielen po streľbe. Pri nosení v púzdre na tele, môže dôjsť k oxidácii povrchu od potu, preto je potrebné povrch pravidelne čistiť a ošetrovať olejmi na zbrane. Pri nosení v kabelke alebo taštičke na zbrane je potrebné venovať pozornosť čisteniu od žmolkov, ktoré sa môžu usadiť v priestore spúšťového a bicieho ústrojenstva a môžu spôsobiť nefunkčnosť zbrane. Pred čistením vždy vyberte zásobník skontrolujte nábojovú komoru! Po streľbe je potrebné rozobrať zbraň a vyčistiť komoru od zbytkov spáleneho prachu ktoré v spojení s vlhkosťou veľmi agresívne napádaju povrch zbrane. Hlaveň čistite prestrieknutím čistiacim prostriedkom na zbrane. Pozornosť venujte vodiacim drážkam a vrátnej pružine, ktoré musia byť správne namazané pre funkčnosť zbrane. Nikdy nestriekajte olej do priestoru zápalníka. Zľahka vždy namažte aj vnútro vývodiek zásobníka a aspoň raz za rok namažte aj pružinu zásobníka. Pre čistenie a mazanie používajte len prípravky určené pre zbrane, ktoré však nesmú reagovať s Cu, Zn a Al, inak môže dôjsť k poškodeniu zbrane.

Plynové revolvery

Plynové revolvery vyžadujú pravidelnú údržbu v menšej miere ako pištole, je však nutné venovať pozornosť funkčným mechanickým častiam. U revolverov je potrebné venovať pozornosť hlavne systému otáčania a aretácie válca a nábojovým komorám válca. Pred čistením vždy skontrolujte nábojové komory válca! Pri nosení v púzdre na tele je potrebné pravidelne ošetrovať povrch zbrane olejom na zbrane aby nedošlo k oxidácii od potu. Pri nosení v kabelke alebo vo vrecku, hlavne čisteniu bicieho a spúšťového mechanizmu a systému otáčania a aretácie válca od žmolkov a drobných nečistôt ktoré môžu zapríčiniť nefunkčnosť. Pri čistení po streľbe venujte pozornosť najmä komorám válca, ktoré musia byť zbavené zbytkov spalín a správne namazané, aby po výstrele bolo možné prázdne nábojnice ľahko vyraziť z komôr. Pravidelne mažte klb a osu válca. Pre čistenie a mazanie používajte len prípravky určené pre zbrane, ktoré však nesmú reagovať s Cu, Zn a Al, inak môže dôjsť k poškodeniu zbrane.

Expanzné zbrane

Expanzné zbrane svoji pôvodom vychádzajú z vojenských zbraní, preto ich údržba je menej náročná v porovnaní s inými druhmi zbraní. Pred čistením vždy vyberte zásobník alebo vyprázdnite nábojovú schránku a skontrolujte nábojovú komoru! Na čistenie je možné použiť vačšinu čistiacich a mazacích prostriedkov na zbrane, v niektorých prípadoch aj normálne mazacie oleje používane v dielni a priemysle. Pri čistení je potrebné hlavne zbaviť sa zbytkov spalín a mazať klzné plochy aby bola zaručená ich samonabíjacia funkcia.

Vzduchové zbrane (vzduchovky)

Pružinové vzduchovky

Pružinové vzduchovky (zlamovacie), či už zlamovacie alebo s napínacou pákou sú najjednoduchšími a najrozšírenejšími vduchovkami v našich končinách. Pred čistením vždy skontrolujte nábojovú komoru! Štandardná údržba spočíva vo vyčistení vývrtu hlavne od nánosov olova, namazanie vývrtu a ošetrení poovrchu vzduchovky. Pre mazanie je možné použiť ktorýkoľvek z olejov na čistenie a mazanie zbraní. Pozornosť venujte aj tesneniu na hlavni a namazaniu klbov napínania. Pažbu ošetrujte vhodnými prostriedkami na lakované alebo olejované drevo.

CO2 vzduchovky

CO2 Vzduchovky sú naročnejšie na údržbu, nakoľko je potrebné venovať pozornosť aj ventilom CO2 a zásobovaciemu ústrojenstvu. Pred čistením vždy skontrolujte nábojovú komoru a odpojte CO2 bombičku! Hlaveň vyčistite od olovených nánosov vo vývrte a jemne premažte. Je možné použiť vačšinu olejov na čistenie a mazanie zbraní. Rovnaké oleje je možné použiť na zásobník a nabíjaciu páku. Narážací ventil CO2 a zásobovacie ústrojenstvo ošetrite silikonovým sprejom. Nikdy nenechávajte CO2 bombičku v zbrani dlhší čas. Môže dôjsť k úniku CO2 a poškodeniu tesniacich segmentov.

Flobertky

Flobertové pušky a revolvery

Starostlivosť o flobertky je rovnaká ako starostlivosť o ostré zbrane, je potrebná pravidelná údržba a čistenia po každej streľbe aby si dlho zachovali svoje vlastnosti. Pred čistením vždy skontrolujte nábojovú komoru a všetky komory válca! Pozornosť venujte vyčisteniu hlavne a komôr válca u revolverov od nánosov olova, medi a zbytkov spalín a jemne ošetrite vývrt malým množstvom oleja. Namažte aj páku záveru. kĺb a osku valca u revolverov. Pažbu alebo pažbičky ošetrite vhodnými prostriedkami na lakované alebo olejované drevo.

tieto pravidlá údržby a čistenia zbraní spracoval Bujny z commando.sk

Quatro