Čo je "Dekorácia"

Čo je "Dekorácia"

01.03.2021 | Airsoft

Pojem Dekorácia je spojený so zbraňami kategórie D a to hlavne s airsoftom. S týmto pojmom je často spájaná záručná doba resp. záručné podmienky hlavne pri airsofte.

Každá zbraň, airsoftovú nevynimajúc, má určitú životnosť.  Vnútorný spúšťací  mechanizmus  zbrane ( pružinový - manuálny, elektrický, plynový alebo CO2 ) je stavaný na určitý počet výstrelov. Napríklad výrobca zaručuje pri nejakom type zbrane bezproblémových 5000 ks výstrelov.  Po tomto limite môžu a nemusia nastať drobné poruchy.  Je bežné že zbrane vystrelia 20.000  - 30.000 ks BBčiek bez problémov.

Je dosť bežné, že "mladý airsoftový nadšenec" vezme do rúk zbraň a vypáli na záhrade počas grilovačky aj celé balenie BBčiek, čo je približne 2000-5000 ks. Takže limit od výrobcu zbrane môže vystrieľať aj za jeden deň. Každý pravý airsoftista, počas taktických bojov používa hlavne v poslednom čase LowCap zásobníky a teda vystrelí nepomerne menšie množstvo BBčiek, teda podstatne menej jednorazovo zaťaží zbraň.

Iná situácia je pri plynových a CO2 zbraniach. Tieto zbrane sú poháňané stačeným vzduchom - CO2. Pri výstrele sa zbraň ochladzuje náhlym vypustením stlačeného vzduchu CO2. Pri rýchlom vystrieľaní,  napr. 5 zásobníkov čo predstavuje asi 100 ks BBčiek, dôjde k značnému podchladeniu celého spúšťacieho mechanizmu. Môže sa stať a stáva sa, že tesniace elementy pod vplyvom "mrazu" stuhnú a prasknú.  Pritom stačí zbraň, po rýchlejšej paľbe trochu odležať "otepliť" a je po probléme. 

Často sa stáva, že zákaznici z nepochopiteľných príčin rozoberajú zbraň, aby sa pozreli "ako to tam vyzerá". Následne, to nevedia správne a korektne poskladať. Potom sa ide  reklamovať zbraň, že to sa "samo od seba" . Takéto  rozobraté zbrane sú až  z 30% celkových reklamácii.

Veľa "skutočných originálnych zbraní" je vyrobená z plastu. Preto aj ich repliky sú plastové. To si niektorí zákazníci neuvedomujú a správajú sa k týmto výrobkom "ako keby boli zo železa".  V takýchto prípadoch je opäť často pochybenie na strane zákazníka. Jednoducho, keď niekomu spadne zbraň na betón a zlomí sa rukoväť, to nemôže byť predmetom reklamácie.

Všetky tieto situácie sú opísane aj v návode na použitie, ale z praxe vieme, že my chlapi, si návod prečítame, zvyčajne až keď je zle - nedobre. A tak následuje tzv. reklamácia, ktorá nie je opodstatnená. Preto  sa predajcovia chránia tým, že uvedené zbrane predávaju ako "dekoračné" t.j. repliky na ozdobu.

Samozrejme všetky zbrane sú plne funkčné, ale predajca na ich funkčnosť neposkytuje záruku.     

Čas od času aj tu sa môže stať, že skutočne na výrobku je "výrobná chyba". No ta sá dá veľmi rýchlo odhaliť, vo väčšine prípadov do 3-5 dní od prebrania a vyskúšaní výrobku. V takomto prípade je samozrejme  reklamácia uznaná a opodstatnená.  

Quatro