Airsoft pravidlá

Airsoft pravidlá

01.03.2021 | Airsoft

Čo je Airsoft a pravidlá airsoftu v kocke.

Airsoft je bojová hra - adrenalínový šport, pri ktorom sa simulujú bojové situácie. Airsoft sa hraje s funkčnými replikami skutočných zbraní, ktoré sú najčastejšie vyrobené z kombinácie materálov ABS plast a kov. Zároveň ide o tréning bojovej taktiky, tímovej akcie, až po prežitie v boji. Princípom je airsoft (čítaj 'érsoft') veľmi podobný paintballu, rozdiel je však viditeľný najmä pri používaných zbraniach a munícii. Airsoft je predovšetkým hra. Hra pre všetkých, ktorí majú viac ako 18 rokov - od 15 rokov tam musí byť dozor. Airsoft je japonskou odpoveďou na paintball. Paintball vznikol v USA, airsoft zas v J

aponsku.Airsoftové zbrane sú vernými kópiami skutočných zbraní a vystreľujú ľahké plastové guličky s priemerom 6 alebo 8 mm a s hmotnosťou 0,12 - 0,43g. Vystrelené guličky majú podľa typu a kvality zbrane rýchlosť 50-150 m/s. Pri tejto rýchlosti je zásah airsoftovou guličkou rozhodne znesiteľnejší, než zásah ťažkou, želatínovou, paintballovou guličkou. Pri dodržaní základných bezpečnostných pravidiel, hlavne ochrany očí ide o úplne bezpečný šport a hru zároveň. Airsoftový 'boj' je skvelá zábava, ktorej sa môže zúčastniť takmer každý. Pokiaľ máte skúsenosti s paintballom, tak si určite dokážete predstaviť rôzne scenáre.

Mnoho herných scenárov zodpovedá reálnym bojovým situáciám. Môže ísť o činnosť špeciálnej jednotky proti žoldnierom, dobývanie bunkra, hľadanie zostreleného pilota, ochrana dôležitej osoby alebo obrana pozície. Možné je vymyslieť takmer čokoľvek. Airsoft sa hrá v budovách, aj v lesoch. Séria hier zvyčajne trvá 3-4 hodiny, samotná hra 15-30 minút. Výnimočne sa konajú aj celodňové a viacdňové nonstop hry.

Airsoft sa môže hrať ako tímový šport, alebo systémom každý proti každému, prípadne ako combat streľba na čas, na terče. Môžete si požičať plne automatické airsoftové zbrane, ktoré dokážu vystreliť až 20 guličiek behom jedinej sekundy a užiť si s Vašimi priateľmi množstvo zábavy. V neposlednom rade má airsoft výborný vplyv na kondíciu, zlepšuje reflexy, sebaovládanie, učí Vás spoznávať sám seba, ale aj ostatných ...  v hre je totiž nutné dodržiavať fair play !! 

Všeobecné pravidlá airsoftu:

 1. Porušenie bezpečnostných pravidiel sa rieši napomenutím alebo vykázaním hráča z hry. Porušenie týchto pravidiel ako aj pravidiel samotného scenára určených organizátorom sa trestá napomenutím alebo vylúčení hráča z hry.
 2. Každý hráč sa zúčastňuje na akcii na svoje vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoje konanie.
 3. Každý hráč je povinný starať sa o ochranu svojho zraku počas celej akcie. Nosenie ochrany očí je povinné počas trvania hry v celom hracom priestore (vrátane respawnu). Odporúčané je nosenie okuliarov či masky počas celej doby trvania akcie (aj mimo hracej zóny počas trvania akcie)
 4. Na zhromaždisku hráčov musí byť každá zbraň zaistená aj keď nemá zásobník.
 5. Prísny zákaz akejkoľvek streľby na zhromaždisku a respawne. Streľba je povolená len na hrisku v hracom čase a testovacom priestore na to určenom.
 6. Je povolené používať len airsoftove zbrane. Ine zbrane a prostriedky sebaobrany, je prísne zakázané nosiť, používať a prezentovať. Výnimkou sú nože, ktoré však smú byť použité len na úkony nesúvisiace so samotnou hrou.
 7. Použitie pyrotechniky je špecifikované vždy pre každú akciu zvlášť. Pokiaľ tomu tak nie je, je jej použitie nedovolené.
 8. V prípade povolenia pyrotechniky je používanie sadrových granátov zakázané.
 9. Akýkoľvek fyzický útok na inú osobu počas AS akcie bez ohľadu na jeho dôvod (s výnimkou nutnej obrany) sa trestá definitívnym vylúčením z komunity AS hráčov z čoho vyplýva zákaz zúčastňovať sa AS akcií.
 10. Testovanie zbraní je povolené len na vyhradenom priestore a streľba či mierenie je možné len určeným smerom.
 11. V testovacom priestore musí mať každá osoba nasadenú spoľahlivú ochranu očí.
 12. Hráč je povinný priznať zásah. Zásah odrazeným BB sa neráta ako zásah.
 13. Zásah do ľubovoľnej časti hráčovho tela alebo jeho výstroje (ktorú ma v momente zásahu na sebe) je považovaný za zásah, ktorý vyraďuje hráča.
 14. Hráč po zásahu je povinný ihneď ohlásiť status vyradenia dostatočne hlasným hlásením mám zásah a aj zodvihnutím a mávaním rukou
 15. Zasiahnutý hráč je povinný sa čo najrýchlejšie viditeľne označiť:
  • a) bielou látkou, ktorú si prehodí cez hlavu
  • b) nesením zbrane nad hlavou
  • c) sklonenou alebo zavesenou zbraňou a zdvihnutou rukou
 16. Hráč neoznačený podľa bodu 17. sa považuje za živého.
 17. Vyradený hráč sa musí správať tak, aby svojou prítomnosťou v čo najmenšej možnej miere ovplyvňoval priebeh hry po dobu ktorú nehrá (prísny zákaz strieľať a hlučne sa správať - vrátane zóny vyradených hráčov)
 18. Vyradený hráč nijako aktívne nekomunikuje a neposkytuje informácie okrem informácií o svojom statuse vyradeného hráča, podľa možnosti sa okamžite presunie do zóny vyradených hráčov, jednoznačne dávajúc najavo svoj status nehrajúceho.
 19. Vyradený hráč musí sám zabezpečiť, aby nebol zneužitý v hre (napr. na krytie …).
 20. Ak zotrvanie vyradeného hráča na súčasnom mieste môže nepriaznivo ovplyvniť hru, musí sa sám premiestniť na miesto kde hru neovplyvňuje.
 21. Pred zapojením musí hráč jednoznačne dať najavo hráčom v blízkom okolí zmenu statusu.
 22. Pri vystupovaní zo zóny vyradených hráčov nevstupujte do hracej zóny smerom k bojom, pokiaľ tieto prebiehajú v tesnej blízkosti respawnu.
 23. Zásah od spoluhráča sa ráta ako normálny zásah.
 24. Za zásah sa počíta aj dotyk zbraňou alebo rukou, ak protihráč strelca nevidí. Za zásah sa počíta aj zvolanie 'máš' vo vzdialenosti menšej ako dva metre, ak protihráč nevidí strelca a je predpoklad zásahu 100%. Tento zásah je možné využiť len v prípade ak má strelec funkčnú zbraň. Strelec má právo slobodne sa rozhodnúť, či využije možnosti zásahu opísané v tomto bode 26 alebo vystrelí štandardným spôsobom.
 25. Po zásahu do zbrane sa zbraň nesmie ďalej používať na streľbu. Je možné použiť záložnú alebo požičať si zbraň od živého spoluhráča. Zasiahnutá zbraň je opäť použiteľná až po vstupe na respawn na organizátorom určený čas. Pokiaľ nie je respawn organizátor urči jednu z možnosti:
  • a) zásah do zbrane vyradzuje aj hráča
  • b) zásah do zbrane neplatí.

Podmienky účasti mladistvých 15 - 17 ročných hráčov:

 1. minimálny akceptovaný vek hráča airsoftu je 15 rokov (bude sa kontrolovať preukazom totožnosti)
 2. povinná celotvárová maska - v podstate paintballová maska (nie iba tvárová, čiže chránené aj uši a ústa). Individuálne môžeme prípadne posúdiť kombináciu tvárovej masky s prilbou kryjúcou aj uši.
 3. notárom overený súhlas zákonných zástupcov (rodičov) s hraním airsoftu s predpísaným znením.
 4. povinná účasť 18+ osoby ako dozoru, vykonávajúca dohľad podľa §56 ods. 8 zákona o zbraniach a strelive nad osobou mladšou ako 18 rokov používajúcou zbraň kategórie D, ktorá podpíše vyhlásenie o tomto dohľade (na každej akcii pred svedkami, niečo ako štartovná listina).

Rady a odporúčania ako si dobre zahrať a iných nenahnevať

 1. Nie je žiadna hanba dostať zásah, ale najväčšia hanba je zásah vedome nepriznať
 2. Slušnosť káže nestrieľať na hlavu, ak je možnosť strieľať na inú časť tela
 3. Nosenie menovky uľahčuje komunikáciu na battlefielde aj mimo neho

zdroj  www.airsoftmania.sk

spracované commando.sk

Quatro